Srpsko udruženje za proučavanje gojaznosti                                                                                                                                                                       Serbian Association for the Study of Obesity

O nama
Novosti
Radne grupe
Dešavanja
Članstvo
Publikacije
Pitanja i odgovori
Nacionalni vodič
Linkovi
Kontakt
Naslovna strana

 

Četvrti srpski kongres o gojaznosti

sa međunarodnim učešćem

Zlatibor, 28-30.09.2018.

 Poštovani,
 Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se Četvrti srpski kongres o gojaznosti sa međunarodnim učešćem održati na Zlatiboru, od 28. do 30. septembra 2018. godine.

 prvo obaveštenje sa temama i oblicima rada
uputstvo za pisanje sažetaka

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u radu kongresa.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

 

DATUM ODRŽAVANJA
28-30. septembar 2018.

 MESTO ODRŽAVANJA
Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "ZLATIBOR", Dr Dragoslava Zeke Smiljanića bb, Zlatibor.

 GLAVNE TEME KONGRESA
Etiologija i patogeneza gojaznosti, epidemiologija gojaznosti, prevencija i lečenje gojaznosti, barijatrijska hirurgija.

 OBLICI RADA KONGRESA
Plenarna predavanja, predavanja u sesijama, usmena saopštenja, posterske prezentacije.

 RADIONICE I SIMPOZIJUM
Gojaznost i KB bolest, gojaznost i dijabetes, gojaznost i kancer, gojaznost i endokrini poremećaji, efekti gojaznosti na zdravlje žena i trudnoću, dečija gojaznost: terapija i prevencija, genetika gojaznosti, barijatrijska hirurgija, gojaznost i lipidi, gojaznost i mentalno zdravlje, ishrana u gojaznosti, mikrobiom.

 ZVANIČNI JEZIK
Srpski i engleski.

 AKREDITACIJA
Akreditacija Četvrtog srpskog kongresa o gojaznosti i kursa Mala škola dijetetike kod Zdravstvenog saveta Srbije je u toku. Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, stomatolozi, farmaceuti, dijetetičari.

 IZLOŽBA
U toku kongresa biće održana prateća izložba farmaceutske industrije u holu ispred kongresnih sala. Proizvođači lekova i druge opreme izložiće svoje najnovije proizvode. Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi u vidu Marketinškog programa mogu se na zahtev dobiti od Izvršnog organizatora Kongresa.

 KOTIZACIJA
Kotizacija za lekare iznosi 12.000 RSD, za medicinske sestre i tehničare 6.000 RSD. Kotizacija za kurs Mala škola dijetetike iznosi 6.000 RSD.

Kotizacija obuhvata zvanični bedž, kongresne materijale, pristup svim sesijama Kongresa, prostoru za poster prezentacije, izložbu farmaceutskih kompanija i potvrdu o učešću.

 PRIJAVA UČEŠĆA
Prijava učešća i smeštaja se vrši popunjavanjem elektronske prijave koja se nalazi na internet stranici Izvršnog organizatora: www.smart-travel.rs . Po prijemu popunjene prijave, Izvršni organizator će ispostaviti predračun sa rokom za uplatu.

 ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA I UPLATU KOTIZACIJE
Za učesnike sa prihvaćenim radom do 5. septembra 2018.
Za ostale učesnike do 15. septembra 2018.

 ROK ZA SLANJE RADOVA
15. avgust 2018. Uputstvo za pisanje radova dostupno je na internet stranici Izvršnog organizatora www.smart-travel.rs .

 SMEŠTAJ UČESNIKA
-ČIGOTA
-Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović"
-VIP CASA
-Vila "PINA"
Prijava smeštaja dostupna je na sajtu Izvršnog organizatora www.smart-travel.rs .

 TEHNIČKE MOGUĆNOSTI
U sali za rad su obezbeđeni uslovi za prezentacije. Prezentacije pripremiti u programu MS Power Point, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru.

 

IZVRŠNI ORGANIZATOR


SMART International doo
PJ Agencija SMART Travel

Svetog Save 43/I, 11000 Beograd
t
el: +381 (11) 308 66 94
e-mail: office@smart-travel.rs
web: www.smart-travel.rs

 

GOJAZNOST I PREKOMERNA TELESNA MASA

U Srbiji je poslednjih deset godina trend povećanja gojaznosti.
Poslednji podaci pokazuju da 54.7% stanovništva naše zemlje ima prekomernu telesnu masu, a da je svaki peti stanovnik gojazan.  
Gojaznost značajno povećava rizik od dijabetesa, bolesti koštano zglobnog sistema, steriliteta ali i životno ugrožavajućih oboljenja kao što su infarkt srca, moždani udar, zloćudni tumori organa za varenje, dojki, materice i iznenadne srčane smrti
.

Gojaznost se definiše pomoću indeksa telesne mase

                     BMI= TT (kg)/TV (m2)

*Legenda:
BMI= body mass index, TT = telesna težina

       

 

Normalna uhranjenost: BMI =18-24.9kg/m2
Prekomerna TT

25-29.9kg/m2

Gojaznost I stepena: 30-34.9kg/m2
Gojaznost II stepena 35-39.9kg/m2
Gojaznost III  stepena iznad 40kg/m2

 

 KO SE LEČI U CENTRU ZA GOJAZNOST?

Program lečenja u Centru za gojaznost je prilagođen odraslim osobama od 18 do 65 godina starosti, indeksa telesne mase iznad 30kg/m2

više informacija

 

 

Srpsko udružnje za proučavanje gojaznosti, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma 
Dr Subotića 13, Beograd 11000, Tel: +38 1 11 656527, Fax: +38 1 11 685357

informacije
 

Služba za kontinurianu medicinsku edukaciju

Tel: 3636363, 3636364
Fax: 3636365
kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.yu

Prof dr Dragan Micić
e
-mail micicd@eunet.rs
tel: 3639731

Prof. dr sc. med. Mirjana Šumarac-Dumanović
e
-mail
msumaracdumanovic@gmail.com
tel: 3639733 ili 0637766522

 

 
ECO2013 Newsletter
izlazi svakog meseca

ECO2013 Newsletter: Issue 1
ECO2013 Newsletter: Issue 2

ECO2013 Newsletter: Issue 3
 

CENTAR ZA GOJAZNOST

KO JE KRIVAC ZA GOJAZNOST
predavanje Prof. Phelipe Casanueva

Terapijski izazov
Lečenje gojaznih pacijenata sa dijabetesom

Endokrinološki pristup
Snežana P Polovina

Terapijski izazov
Lečenje gojaznih pacijenata sa dijabetesom
Perspektiva hirurga

Prof. Miloš Bjelović