Srpsko udruženje za proučavanje gojaznosti                                                                                                                                                                       Serbian Association for the Study of Obesity

O nama
Novosti
Radne grupe
Dešavanja
Članstvo
Publikacije
Pitanja i odgovori
Nacionalni vodič
Linkovi
Kontakt
Naslovna strana

 

Četvrti srpski kongres o gojaznosti

sa međunarodnim učešćem

Zlatibor, 28-30.09.2018.

4th SERBIAN CONGRESS ON OBESITY

with international participation

Zlatibor, September 28-30th , 2018

 Poštovani,
 Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se Četvrti srpski kongres o gojaznosti sa međunarodnim učešćem održati na Zlatiboru, od 28. do 30. septembra 2018. godine.

 prvo obaveštenje sa temama i oblicima rada
uputstvo za pisanje sažetaka

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u radu kongresa.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

 

Petak, 28. septembar 2018. • Friday, September 28th, 2018

SALA 2/HALL 2

Edukacioni kurs - MALA ŠKOLA DIJETETIKE
Suplementacija u okvirima medicinske nutritivne terapije

Vreme Događaj
11.00-12.00Registracija učesnika Male škole dijetetike
12.00-12.40Ciljana suplementacija: kome, kada, kako?
Jagoda Jorga
12.40-13.20Nutritivna intervencija kod starijih osoba
Nađa Vasiljević
13.20-14.00Nefarmakološka terapija arterijske hipertenzije
Branko Jakovljević
14.00-14.40Da li su gojazni zapravo pothranjeni?
Jelena Gligorijević
14.40-15.00Pauza
15.00-15.40Zdravstveno ponašanje i gojaznost
Jelena Gudelj Rakić
15.40-16.40Dijetarne intervencije u smanjenju rizika nastanka gojaznosti
Brižita Đorđević
Nevena Ivanović
16.40-17.15Diskusija
17.15-17.45Test provere znanja
17.45-18.00Evaluacija kursa
18.00-18.30Zaključci i zatvaranja kursa

Petak, 28. septembar 2018. • Friday, September 28th, 2018

SALA 1 /HALL 1

Vreme Događaj
16.00-18.00Registracija učesnika Kongresa
18.00-18.30Otvaranje kongresa /
Opening ceremony
18.30-19.15 Plenarno predavanje Gojaznost i dijabetes
Nebojša Lalić
19.15-20.00Simpozijum / Symposium
Novo Nordisk

Subota, 29. septembar 2018. •Saturday, September 29th, 2018

SALA 1/HALL 1

Vreme Događaj
08.30-08.50 Epidemiologija prekomerne telesne težine i gojaznosti: implikacije na opterećenje populacije hroničnim bolestima
Tatjana Pekmezović
08.50-09.10 Centralni i periferni mehanizmi i regulacija unosa hrane
Dejan Nešić
09.10-09.40 Dietary strategies for the management of obesity and type 2 diabetes
Hans Hauner (Nemačka)
09.40-10.00 Pauza / Break
10.00-10.20 Post Bariatric Surgery Medical Management
Luca Busetto (Italija)
10.20-10.40 Mali rez, veliki efekat: šta je novo u barijatrijskoj/metaboličkoj hirurgiji?
Miloš Bjelović
10.40-11.00 Crevna mikroflora i remisija dijabetesa posle barijatrijske hirurgije
Snežana Polovina
11.00-11.30 Pauza / Break
11.30-11.50 The reno-metabolic syndrome
Christian Serafinceanu (Rumunija)
11.50-12.10 Lečenje komorbiditeta gojaznosti
Dragan Micić
12.10-12.30 Lečenje gojaznih bolesnica sa PCOS
Mirjana Šumarac Dumanović
12.30-12.50 Targeting GI tract in type 2 diabetes
Lea Smirčić Duvnjak (Hrvatska)
12.50-13.00 Udruženje gojaznih pacijenata
Mile Grozdanić
13.00-13.15 Mini Simpozijum / Symposium
Life medic
13.15-13.45 Mini Simpozijum / Symposium
Astra Zeneca
13.30-15.00 Pauza / Break
15.00-15.20 PCOS i nealkoholna masna bolest jetre
Đuro Macut
15.20-15.40 Da li normalne vrednosti lipida garantuju "zdravu" gojaznost?
Katarina Lalić
15.40-16.00 Gojaznost kao faktor rizika za razvoj gestacijskog dijabetesa
Aleksandra Jotić
16.00-16.15 Pauza / Break
16.15-16.35 Kardiometabolički rizik u gojaznosti – efekti adipocitokina
Milica Pešic
16.35-16.55 Endokrine promene u endometrijumu gojaznih žena
Svetlana Vujović
16.55-17.15 Gojaznost izazvana lekovima
Snežana Vujošević (Crna Gora)
17.15-17.30 Metabolička kontrola varijabilnosti srčane radnje
Svetozar Damjanović
17.30-17.50 Gojaznost i fizička aktivnost
Miloš Žarković
17.50-18.10 PCSK1 i gojaznost
Milan Petakov
18.10-18.30 Gojaznost kao neprijatelj muškog fertiliteta
Srđan Popović
18.30-18.45 Pauza / Break
18.45-19.30 Simpozijum / Symposium

Subota, 29. septembar 2018. •Saturday, September 29th, 2018

SALA 2 /HALL 2

Vreme Događaj
15.00-15.20 Odgovor mozga na unos hrane
Marina Nikolić Đurović
15.20-15.40 Osteoporoza i gojaznost
Edita Stokić
15.40-16.00 Uticaj lečenja hipertireoze na telesnu težinu
Jasmina Ćirić
16.00-16.15 Pauza / Break
16.15-16.35 Gojaznost i metformin
Aleksandra Kendereški
16.35-16.55 Procena endotelne funkcije kod gojaznih
Zoran Hajduković
16.55-17.15 Gojaznost i mikrobiota
Igor Bjeladinović (Crna Gora)

Nedelja, 30. septembar 2018. •Sunday, September 30th, 2018

SALA 1 /HALL 1

Vreme Događaj
09.00-09.20 Uticaj hipoglikemika na telesnu tezinu u kardiovaskularnim studijama ishoda (CVOT)
Slobodan Antić
09.20-09.40 Značaj vitamina D u progresiji gojaznosti u dijabetes
Radivoje Kocić
09.40-10.00 Kardiometabolički profil nakon kranijalne radioterapije u detinjstvu
Sandra Đurđević Pekić
10.00-10.15 Pauza / Break
10.15-10.35 Barijatrijska hirurgija-da li postoji prostor da ishodi u hirurškom liječenju budu bolji?
Fuad Pašić (BIH)
10.35-10.55 Promena telesnog sastava u akromegaliji
Mirjana Doknić
10.55-11.15 Tiroidna žlezda i telesna težina
Biljana Nedeljković Beleslin
11.15-11.30 Evaluacija kongresa
11.30-12.00 ZAKLJUČCI I ZATVARANJE KONGRESA
10.00-10.15 Podela potvrda o učešću

Nedelja, 30. septembar 2018. •Sunday, September 30th, 2018

SALA 2 /HALL 2

Vreme Događaj
09.00-09.20 Vitamin D-ključni igrač ili nevini posmatrač u patogenezi metaboličnog sindroma
Svetlana Jelić
09.20-09.40 Gojaznost, kardiometabolički rizik i nealkoholna steatoza jetre
Dragana Tomić Naglić
09.40-10.00 Visceralno masno tkivo i inflamacija-doprinos kardiometaboličkom riziku
Saša Radenković
10.00-10.20 “Adipaging” i fenotipska modulacija vaskularnog endotela
Branislav Ilinčić
10.20-10.35 Pauza / Break
10.35-10.55 Efekat redukcije telesne težine na faktore KB rizika
Milena Velojić Golubović
10.55-11.15 Gojaznost i poremećaj spavanja
Dragan Dimić

Subota, 29. septembar 2018. •Saturday, September 29th, 2018

SALA 2 /HALL 2

Vreme Događaj
11.30–13.00 PROGRAM ZA MEDICINSKE SESTRE
11.30-11.50 Najčešći problem gojaznih pacijenata-utvrđivanje problema
Ruža Filipović
11.50-12.10 Gojaznost i maligne bolesti
Dragica Andrić
12.10-12.30 Kvalitet života gojaznih pacijenata-plan i ciljevi nege
Mila Pantović
12.30-12.50 Lečenje gojaznosti u ambulanti za dijatetiku KCS
Jasna Kujundžić
12.50-13.00 Upravljanje životnim stilom kod gojaznih
Dragica Katić
13.00-13.10 Obrada i edukacija ekstremno gojaznih pacijenata za barijatrijsku hirurgiju
Vesna Stojanović
13.10-15.00 Pauza / Break

VAŽNI DATUMI
15. avgust - rok za prijem sažetaka
25. avgust - rok za obaveštenje o prihvatanju radova
05. septembar - rok za registraciju za lekare sa radom
15. septembar - rok za registraciju za pasivne učesnike
28. septembar - Mala škola dijetetike

DATUM ODRŽAVANJA
28-30. septembar 2018.

 MESTO ODRŽAVANJA
Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "ZLATIBOR", Dr Dragoslava Zeke Smiljanića bb, Zlatibor.

 OTVARANJE KONGRESA
Kongresna sala Petak, 28. septembar 18.00-18.30

 REGISTRACIJA UČESNIKA
Specijalna bolnica Zlatibor

 ZVANIČNI JEZIK
Srpski i engleski.

 AKREDITACIJA
Akreditacija Četvrtog srpskog kongresa o gojaznosti i kursa Mala škola dijetetike kod Zdravstvenog saveta Srbije je u toku. Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, stomatolozi, farmaceuti, dijetetičari.

 IZLOŽBA
Za vreme trajanja Kongrsa biće otvorena izložba predstavnika farmaceutskih kompanija.

 KOTIZACIJA
Kotizacija za lekare iznosi 12.000 RSD, za medicinske sestre i tehničare 6.000 RSD. Kotizacija za kurs Mala škola dijetetike iznosi 6.000 RSD.

 PRIJAVA UČEŠĆA
Prijava učešća i smeštaja se vrši popunjavanjem elektronske prijave koja se nalazi na internet stranici Izvršnog organizatora: www.smart-travel.rs . Po prijemu popunjene prijave, Izvršni organizator će ispostaviti predračun sa rokom za uplatu.

 SMEŠTAJ UČESNIKA
Smeštaj učesnika predviđen je u sledećim hotelima:
-ČIGOTA
-Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović"
-VIP CASA
-Vila "PINA"
Prijava smeštaja dostupna je na sajtu Izvršnog organizatora www.smart-travel.rs .

 TEHNIČKE MOGUĆNOSTI
U sali za rad su obezbeđeni uslovi za prezentacije. Prezentacije pripremiti u programu MS Power Point, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru.

 

IZVRŠNI ORGANIZATOR


SMART International doo
PJ Agencija SMART Travel

Svetog Save 43/I, 11000 Beograd
t
el: +381 (11) 308 66 94
e-mail: office@smart-travel.rs
web: www.smart-travel.rs

 

GOJAZNOST I PREKOMERNA TELESNA MASA

U Srbiji je poslednjih deset godina trend povećanja gojaznosti.
Poslednji podaci pokazuju da 54.7% stanovništva naše zemlje ima prekomernu telesnu masu, a da je svaki peti stanovnik gojazan.  
Gojaznost značajno povećava rizik od dijabetesa, bolesti koštano zglobnog sistema, steriliteta ali i životno ugrožavajućih oboljenja kao što su infarkt srca, moždani udar, zloćudni tumori organa za varenje, dojki, materice i iznenadne srčane smrti
.

Gojaznost se definiše pomoću indeksa telesne mase

                     BMI= TT (kg)/TV (m2)

*Legenda:
BMI= body mass index, TT = telesna težina

       

 

Normalna uhranjenost: BMI =18-24.9kg/m2
Prekomerna TT

25-29.9kg/m2

Gojaznost I stepena: 30-34.9kg/m2
Gojaznost II stepena 35-39.9kg/m2
Gojaznost III  stepena iznad 40kg/m2

 

 KO SE LEČI U CENTRU ZA GOJAZNOST?

Program lečenja u Centru za gojaznost je prilagođen odraslim osobama od 18 do 65 godina starosti, indeksa telesne mase iznad 30kg/m2

više informacija

 

 

Srpsko udružnje za proučavanje gojaznosti, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma 
Dr Subotića 13, Beograd 11000, Tel: +38 1 11 656527, Fax: +38 1 11 685357

Naslov:Najteži Srbin ima 305 kila i kreće se sam, a mladu mamu iz kuće je vadilo 9 vatrogasaca: Bili smo na mestu gde se leče najdeblji, ovo su njihove priče

Tekst: Kada neko ima 20 ili 30 kilograma viška, on se bori sa gojaznošću. Sa 100 ili 150 kilograma viška, to već postaje borba za život. Beograđanin Mile Grozdanić (41) u taj "ring" ušao je sa skoro 200 kilograma. Toliko je imao kada je pre oko godinu i po dana prvi put kročio u Centar za lečenje gojaznosti pri Kliničkom centru Srbije, jedinu referentnu ustanovu gde se gojazni ljudi zaista leče..

Za više kliknite na ovaj link

informacije
 

Služba za kontinurianu medicinsku edukaciju

Tel: 3636363, 3636364
Fax: 3636365
kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.yu

Prof dr Dragan Micić
e
-mail micicd@eunet.rs
tel: 3639731

Prof. dr sc. med. Mirjana Šumarac-Dumanović
e
-mail
msumaracdumanovic@gmail.com
tel: 3639733 ili 0637766522

 

 
ECO2013 Newsletter
izlazi svakog meseca

ECO2013 Newsletter: Issue 1
ECO2013 Newsletter: Issue 2

ECO2013 Newsletter: Issue 3
 

CENTAR ZA GOJAZNOST

KO JE KRIVAC ZA GOJAZNOST
predavanje Prof. Phelipe Casanueva

Terapijski izazov
Lečenje gojaznih pacijenata sa dijabetesom

Endokrinološki pristup
Snežana P Polovina

Terapijski izazov
Lečenje gojaznih pacijenata sa dijabetesom
Perspektiva hirurga

Prof. Miloš Bjelović