CENTAR ZA GOJAZNOST

Program lečenja u Centru za gojaznost je prilagođen odraslim osobama od 18 do 65 godina starosti, indeksa telesne mase iznad 30kg/m2.

O NAMA

Gojaznost o nama

Multidisciplinarni centar za gojaznost je počeo sa radom 2010. godine kao deo odeljenja za gojaznost Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije, u Beogradu. Potreba za formiranjem ovog centra je proizašla iz spoznaje da Srbija poslednje dve decenije prati svetski trend povećanja telesne mase, sa sve većim brojem ekstremno gojaznih osoba sa komplikacijama gojaznosti. Ovakva tendencija povećanja broja osoba sa metaboličkim i kardiovaskularnim komplikacijama gojaznosti je zahtevala multidisciplinarni pristup i timski rad. Akademik Dragan Micić, osnivač centra za gojaznost je zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u radu sa gojaznim bolesnicima sa poremećajem metabolizma, organizovao tim specijalista različitih specijalnosti koji, svako u svom domenu, doprinosi kvalitetnoj dijagnostici i lečenju gojaznih bolesnika.

Mapa klinike za endokrinologiju, stacionar.

Endokrinološki deo Centra za gojaznostima ima svoj ambulantni deo, u kome radi endokrinolog i sestra obučena za rad sa gojaznim bolesnicima i stacionarni deo predviđen za lečenje ekstremno gojaznih bolesnika čije stanje ne dozvoljava ambulantno lečenje ili onih kod kojih su potrebne dijagnostičke procedure koje moraju da se obavljaju u stacionarnim uslovima.

Gojaznost o nama
Mapa klinike za endokrinologiju, ambulante.