Predsedništvo

Akademik Dragan Micić, osnivač centra za gojaznost je zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u radu sa gojaznim bolesnicima, sa poremećajem metabolizma, organizovao tim specijalista različitih specijalnosti koji, svako u svom domenu, doprinosi kvalitetnoj dijagnostici i lečenju gojaznih bolesnika. Multidisciplinarni centar za gojaznost je počeo sa radom 2010. godine kao deo odeljenja za gojaznost Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije, u Beogradu, a od 2012. je postao deo mreže evropskih centara za lečenje gojaznosti (COMS).

dr Micic

Akademik prof. dr Dragan Micić

Akademik prof.

Osnivač Multidisciplinarnog centra za gojaznost

dr Jagoda

Prof. dr JAGODA JORGA

Prof. dr

Profesor

dr Slobodan

Prof. dr SLOBODAN ANTIĆ

Prof. dr

Profesor

dr Tatjana

Prof. dr Tatjana Ivković-Lazar

Prof. dr

Profesor

Članovi tima - stacionar

Stacionarni deo Centra za gojaznost se nalazi na I spratu Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, KCS u ulici Dr Subotića starijeg broj 13. Centar za gojaznost je opremljen nameštajem koji je prilagođen ekstremno gojaznim osobama, vage koje mere TM i telesni sastav do 220kg, odgovarajući aparati za merenje krvnog pritiska.

dr Šumarac

Prof. dr Mirjana Šumarac-Dumanović

Prof. dr

Načelnik Centra za gojaznost

dr Danica

Ass. dr sci. dr Danica Stamenković-Pejković

Ass. dr

Lekar na odeljenju za gojaznost

Glavna sestra Ruža

Glavna sestra Ruža Filipović

VMS

Glavna sestra odeljenja za gojaznost

Članovi tima - ambulanta

Ambulanta za gojaznost se nalazi u Poliklinici KCS, u Višegradskoj 26, na II spratu.

dr Snežana Polovina

Naučni sar. Prim. dr Snežana Polovina

Specijalista interne medicine, endokrinologije, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

Šef ambulante Centra za gojaznost

sestra Vesna Stojanović

VMS Vesna Stojanović

VMS

Sestra u ambulanti za gojaznost

Članovi tima za gojaznost

Hirurško lečenje gojaznosti (metabolička / barijatrijska hirurgija) je vid lečenja koji dugotrajno pomaže u rešavanju problema gojaznosti, dijabetesa tipa 2, visokog krvnog pritiska i povišenih masti u krvi.

dr Milos Bjelović

Prof. dr Miloš Bjelović

Specijalista opšte i digestivne hirurgije Profesor hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Načelnik X odeljenja za minimalnu invazivnu hirurgiju, Klinike za digestivnu hirurgiju KCS

dr Ivana Nedeljković

Prof. dr Ivana Nedeljković

Doc dr specijalista interne medicine - kardiolog

Šef Kabineta za kardiometaboličku neinvazivnu funkcionalnu dijagnostiku – ergospirometrija

dr Vladimir Žugić

Doc. dr Vladimir Žugić

Specijalista pulmologije, Klinika za pulmologiju KCS

POLIKLINIČKA SLUŽBA PULMOLOGIJE - Načelnik

dr Ivan Palibrk

Doc. dr Ivan Palibrk

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinika za anesteziju i reanimaciju KCS

Centar za anesteziologiju i reanimatologiju - ZAMENIK DIREKTORA

dr Jelena Gligorijević

Prim. dr Jelena Gligorijević

Specijalista higijene, subspecijalista higijene ishrane

Ambulanta za dijetetiku KCS

dr Dubravka Britvić

Prim. dr Dubravka Britvić

Specijalista psihijatrije

Klinika za psihijatriju KCS