Predsedništvo

dr Micic

Akademik Prof. Dr Dragan Micić

AKADEMIK PROF.

Osnivač Multidisciplinarnog centra za gojaznost

dr Slobodan

Prof. Dr Slobodan Antić

Profesor

dr Tatjana

Prof. Dr Tatjana Ivković-Lazar

Profesor

Akademik Dragan Micić, osnivač centra za gojaznost je zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u radu sa gojaznim bolesnicima, sa poremećajem metabolizma, organizovao tim specijalista različitih specijalnosti koji, svako u svom domenu, doprinosi kvalitetnoj dijagnostici i lečenju gojaznih bolesnika. Multidisciplinarni centar za gojaznost je počeo sa radom 2010. godine kao deo odeljenja za gojaznost Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije, u Beogradu, a od 2012. je postao deo mreže evropskih centara za lečenje gojaznosti (COMS).

Članovi tima – stacionar

dr Sumarac

Prof. Dr Mirjana Šumarac-Dumanović

Načelnik Centra za gojaznost

dr Danica

Ass. Dr sci. Dr Danica Stamenković-Pejković

Lekar na odeljenju za gojaznos

gs Ruža

Glavna sestra Ruža Filipović VMS

Glavna sestra odeljenja za gojaznost

Stacionarni deo Centra za gojaznost se nalazi na I spratu Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, KCS u ulici Dr Subotića starijeg broj 13. Centar za gojaznost je opremljen nameštajem koji je prilagođen ekstremno gojaznim osobama, vage koje mere TM i telesni sastav do 220kg, odgovarajući aparati za merenje krvnog pritiska.

Članovi tima – ambulanta

dr Snežana

Naučni Sar. Prim. Dr Snežana Polovina

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE, ENDOKRINOLOGIJE, KLINIKA ZA ENDOKRINOLOGIJU, DIJABETES I BOLESTI METABOLIZMA
Šef ambulante Centra za gojaznost

VMS Vesna Stojanović

Sestra u ambulanti za gojaznost

Ambulanta za gojaznost se nalazi u Poliklinici KCS, u Višegradskoj 26, na II spratu.

Članovi tima za gojaznost

dr Miloš

Prof. Dr Miloš Bjelović

SPECIJALISTA OPŠTE I DIGESTIVNE HIRURGIJE PROFESOR HIRURGIJE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U BEOGRADU
Načelnik X odeljenja za minimalnu invazivnu hirurgiju, Klinike za digestivnu hirurgiju KCS

dr Ivana

Prof. Dr Ivana Nedeljković

DOC DR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE – KARDIOLOG
Šef Kabineta za kardiometaboličku neinvazivnu funkcionalnu dijagnostiku – ergospirometrija

dr Zugic

Doc. Dr Vladimir Žugić

SPECIJALISTA PULMOLOGIJE, KLINIKA ZA PULMOLOGIJU KCS
POLIKLINIČKA SLUŽBA PULMOLOGIJE – Načelnik

dr Ivan

Doc. Dr Ivan Palibrk

SPECIJALISTA ANESTEZIOLOGIJE SA REANIMATOLOGIJOM, KLINIKA ZA ANESTEZIJU I REANIMACIJU KCS
Centar za anesteziologiju i reanimatologiju – ZAMENIK DIREKTORA

dr Jelena

Prim. Dr Jelena Gligorijević

SPECIJALISTA HIGIJENE, SUBSPECIJALISTA HIGIJENE ISHRANE
Ambulanta za dijetetiku KCS

Prim. Dr Dubravka Britvić

SPECIJALISTA PSIHIJATRIJE
Klinika za psihijatriju KCS

Hirurško lečenje gojaznosti (metabolička / barijatrijska hirurgija) je vid lečenja koji dugotrajno pomaže u rešavanju problema gojaznosti, dijabetesa tipa 2, visokog krvnog pritiska i povišenih masti u krvi.