Ovakva tendencija povećanja broja osoba sa metaboličkim i kardiovaskularnim komplikacijama gojaznosti je zahtevala multidisciplinarni pristup i timski rad. Akademik Dragan Micić, osnivač centra za gojaznost je zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u radu sa gojaznim bolesnicima sa poremećajem metabolizma, organizovao tim specijalista različitih specijalnosti koji, svako u svom domenu, doprinosi kvalitetnoj dijagnostici i lečenju gojaznih bolesnika.