Multidisciplinarni centar za gojaznost je počeo sa radom 2010. godine kao deo odeljenja za gojaznost Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije, u Beogradu. Potreba za formiranjem ovog centra je proizašla iz spoznaje da Srbija poslednje dve decenije prati svetski trend povećanja telesne mase, sa sve većim brojem ekstremno gojaznih osoba.