VREME ODRŽAVANJA                                                                    

11 – 14. mart 2021. godine

ORGANIZATOR  I KOORGNIZATOR                                                   

Organizator: Endokrinološka sekcija Srpskog lekarskog društva Koorganizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Predsednik Kongresa

Prof. dr Milan Petakov

Predsednik Naučnog odbora

Prof. dr Miloš Žarković

Sekretar Kongresa

Prof. dr Mirjana Šumarac Dumanović

Predsednik Organizacionog odbora

Prof. dr Marina Nikolić Đurović

PRIJAVA RADOVA                                                                         

Radovi se prijavljuju u obliku sažetaka, isključivo elektonski, preko sajta Kongresa: www.kes.endo.rs Rok za prijem sažetaka je 1. februar 2021. godine. Detaljne informacije o sadržaju sažetka mogu se dobiti na sajtu www.kes.endo.rs. Radovi mogu biti prihvaćeni za postersku ili usmenu prezentaciju o čemu ćete dobiti obaveštenje elektronskim putem.

IZLOŽBA                                                                                     

U toku rada Kongresa biće održana virtualna izložba najpoznatijih proizvođača lekova i druge medicinske opreme. Detaljne informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi mogu se dobiti od Izvršnog organizatora Kongresa.

GLAVNE TEME KONGRESA                                                              

 • Kalcijum i kost
 • Neuroendokrini tumori
 • Diabetes mellitus
 • Metabolizam glikoze i lipida
 • Neuroendokrinologija i hipofiza
 • Gojaznost, apetit i masno tkivo
 • Reproduktivna   endokrinologija
 • Štitasta žlezda
 • Endokrina hirurgija
 • Pedijatrijska endokrinologija

POSEBAN PROGRAM                                                                     

Sestrinski simpozijum – Uloga medicinske sestre u pristupu endokrinom bolestima

OBLICI RADA KONGRESA                                                               

 1. Plenarna predavanja
 2. Simpozijumi
 3. Oralne prezentacije
 • Posterske prezentacije
 • Komercijalni simpozijumi

VAŽNE ADRESE                                                                             

Sekretarijat Kongresa

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Dr Subotića 13, 11000 Beograd

Telefon: +381 11 36 39 766

E-mail: 7kes2021@endo.rs Web: www.kes.endo.rs

Izvršni organizator

SMART TRAVEL PCO

Njegoševa 72а, 11000 Beograd Теlefoni: +381 11 770 21 84; 770 25 22

E-mail: smarttravelpco4@smarttravelpco4.rs Web: www.smarttravelpco4.rs

Leave a Comment