NOVI HORIZONTI I POGLEDI U BORBI PROTIV GOJAZNOSTI

MEĐUNARODNA EKSPERTNA PANEL KONFERENCIJA

HOTEL MELAINE TUZLA,

Subota 24.9. ili 1.10. 2022 god.

ORGANIZATOR : Udruženje „Društvo za debljinu“ u BiH

IZVRŠNI POKROVITELJ: Vlada TK

OSTALI POKROVITELJI: Grad Tuzla, JZU UKC Tuzla, JZU Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla, Medicinski fakultet u Tuzli

ZLATNI SPONZOR : ZADA farmaceutical  

Sesija 1.

Pogled na „Gojaznost“ kroz prizmu ekonomista, poslodavaca, prosvjetnih radnika, „ministarstava u vladi TK“,

Najava sesije nekoliko riječi

Može li promjena paradigmi u pristupu problemu gojaznosti dovesti do boljih rezultata u borbi protiv  pošasti. Gojaznost multidimenzionalan i multidisiplinaran problem.

Zdrava hrana – skupa hrana. Ne zdrava – hrana jeftina i veoma dostupna. Postoji li prostor za inverziju. Može li zdrava hrana biti jeftinija a ne zdrava skuplja. Smatramo da može. Dodatno oporezivanje ne zdrave hrane učiniće je skupljom a prelivanjem dobiti jer će biti dodatno oporezovana smanjiće cijenu zdrave hrane. Poslodavci zadovoljni, ukupna dobit nije smanjena. Građani konzumiraju više hrane sa smanjenom količinom soli i piju više napitaka bez šećera ili sa smanjenom količinom šećera. Ljekari zadovoljni manje morbidno gojaznih ljudi. Sve to vodi ka manjem broju udruženih oboljenja koja prate gojaznost i koje takođe treba liječiti.  Sve zbirno u konačnici može smanjiti ogromna novčana sredstva koja troše zdravstveni fondovi za liječenje pretilosti i njenih negativnih reperkusija.

 Grad , kanton, država u kojoj živimo postaće ovakvim pristupom mjesto boljeg, kvalitetnijeg i dužeg života svojih stanovnika.

Da li predškolske i školske ustanove imaju adekvatne planove i programe koji promoviraju zdrave stilove života i pravilnu izbalansiranu ishranu. Da li se razmišlja o redizajnu nastavnih planova i programa odnosno njihovom prilagođavanju novom vremenu. Neophodno je da oni koji kreiraju obrazovne politike učine napore u smislu stvaranja prostora za  dodatne časove u nastavnim planovima kroz koje će se promovirati zdravi stilovi života i zdrava balansirana ishrana

Sesija 1.

Predavanja

 1. Dr.sc. Faruk Hađić ekonomski analitičar Sarajevo

 Razmišljanja ekonomskog ekperata o provodljivosti gore navedenih mjera.

 1. Bingo ili ASA holding neko od čelnika ovih kompanija zadužen za strateške razvojne projekte

 Stav poslodavaca koji proizvode hranu o izvodljivosti ovih intervencija.

 • Dr.sc. Nikola Čića, direktor PPZ Tuzla

 Da li smo spremni da harmoniziramo nastavne planove i programe u novom vremenu ispred nas

 • Ministar obrazovanja TK

Obrazovanje i škola „novog vremena“ jesmo li spremni za sistemske promjene

Sesija 2.

PRAVILNA PREHRANA KOD PREDŠKOLSKE I ŠlOLSKE DJECE

Da li nutricionisti kroz specijalizirane katedre na Prehrambenom fakultetu, Tehnološkom i drugim  srodnim fakultetima mogu osmisliti školske jelovnike koji su za dječije oko lijepi, nepcu dragi a nutritivno vrijedni. Za ovo su nam potrebna ekspertna znanja i mišljenja nutricionista.

Povratak školskih kuhinja materijalno teško izvodljiv i složen proces koji zahtjeva mnogobrojne intervencije no ex specialis ugovori škola, učeničkih i roditeljskih vijeća, ministarstava obrazovanja, sa specijaliziranim tvrtkama i obrtima  za proizvodnju hrane i to proizvodnju i distribuciju zdrave- ne previše skupe- a pravilno izbalansirane hrane.

 Da li koristimo iskustva drugih velikih gradova koji su učinili redizajn predškolskih i školskih jelovnika.

 Da li lokalna zajednica može nametnuti kroz odluke Opštinskih vijeća preporuke i pravilnike  kakva hrana se može konzumirati u objektima u blizini škola. Pekare, picerije, palačinkarnice i sl. Da li se kroz informacije o  kalorijskoj vrijednosti hrane i napitaka koji se preporučeno mogu konzumirati treba dati i projekcija loših ishoda pojava gojaznosti, dijabetesa i dr.oboljenja ako se mladi neizbalansirano i nepravilno hrane u dužem vremenskom razdoblju.

Sesija 2.

Predavanja

 1. Aida Filipović – Hađiomeragić  Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH

Javno zdravstvene inicijative vezane za  prevenciju gojaznosti kod djece u Federaciji BiH

 • Sanja Jelušić, dipl. ing. preh. teh. -nustricionist, Nastavni Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Zagreb Pravilna ishrana kod predškolske i školske djece iskustva – grad Zagreb
 • Prof.dr.Midhat Jašić Tehnološki fakultet u Tuzli

Koliko je teško napraviti za dječije oko lijep, nepcu drag a nutritivno vrijedan obrok 

 • Stav lokalne zajednice o ovoj problematici

Sesija 3.

GOJAZNOST U AMBULANTI PEDIJATRA I OBITELJSKOG LJEKARA

1.      Doc.dr.sc.Amela Pašić pedijatar, pulmolog UKC Tuzla Klinika za dječije bolesti. Medicinski fakultet u Tuzli

Gojaznost u djece i njene negativne reperkusije na različite organske sisteme

Multidisciplinarne radionice. Moderatori  prof.dr.sc.Azijada Beganlić i prof.dr.sc. Senada Selmanović Edukativni centar obiteljske medicine

RADIONICA 1.

 1. Multidisciplinarna radionoca pedijatar, obiteljski liječnik, psihijatar

Naučimo nove pristupe i alate u borbi protiv gojaznosti iz vizure psihijatara sa velikim naučnim i kliničkim iskustvom u radu sa gojaznim pacijentima.

Voditelji radionice prof.dr.sc. Veljko Đorđević neuropsihijatar, Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.sc.Marijana Braš neuropsihijatar Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu

Rana detekcija psiholoških problema kod djece i mladih u mnogome olakšava liječenje gojaznosti. Da li imamo kadrove, znanja i „alate“ da to na vrijeme učinimo. Gojaznost u obiteljima – kako najučinkovitije pomoći svim generacijama gojaznih unutar obitelji. Koliko je stvarno „težak“ život gojazne osobe. Stigmatizacija, više sterilnih brakova, više psihičkih problema depresija .., manja mogućnost zapošljavanja u raznim strukama koje iziskuju određene kriterije koji moraju biti ispunjeni,  i sl. U budućnosti skuplja avio karta pretilim osobama, moraće plačati dodatna zdravstvena osiguranja da bi bili u poziciji da dobiju punu medicinsku skrb i njegu.

RADIONICA 2.

Multidisciplinarna radionica pedijatar, obiteljski liječnik, endokrinolog

 Naučimo nove pristupe i alate u borbi protiv gojaznosti iz vizure endokrinologa sa velikim naučnim i kliničkim iskustvom

Voditelji radionice akademik prof.dr.sc. Dragan Micić, endokrinolog, Medicinski fakultet u Beogradu i prof.dr.sc.Snežana Polovina endokrinolog KC Srbije, Medicinski fakultet u Beogradu

Prijedlozi za najučinkovitiju organizaciju cenatara obiteljske medicine u tretmanu gojaznih pacijenata.

Kako organizirati centre i savjetovališta za gojazne kao u primarnim tako i u terciijarnim zdravstvenim ustanovama.

Da li znamo da gojazno dijete će biti gojazan adolescent a sve to vodi ka gojaznom odraslom čovjeku. Gojazan odrastao čovjek živi kraće, ima veći broj udruženih oboljenja i ima slabiju kvalitetu života. Da li dovoljno radimo na prevenciji. Postoji li prostor za poboljšavanje naših rezultata

Sesija 4.  

MOŽEMO LI BITI EFIKASNIJI U LIJEČENJU GOJAZNOSTI

 Globalno težak strukturani problem gojaznosti se mora rješavati primarnom prevencijom ali i tješnjom i boljom saradnjom primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Na nivou primarne zdravstvene zaštite „Model virtuelnog multidisciplinarnog savjetovališta“. Koristeći napredne kompjuterske platforme  na jednom mjestu velika pojedinačna znanja pedijatara, endokrinologa, kardiologa, psihijatara, nutricionista trebaju da budu preklopljena na tragu konzistentnijeg, efikasnijeg liječenja gojaznih pacijenata po važećim evropskim vodićima.

Sesija 4.

Predavanja

 1. Prof.dr.Nermin Salkić gastroenterolog Klinika za Interne bolesti UKC Tuzla, Medicinski fakultet u Tuzli

Nove tehnologije i njihova aplikativna primjena u liječenju gojaznih.

Virtuelno savjetovalište i konzilij za gojazne u svijetlu novih tehnologija

 • Dr Dajana Čolić ministrica zdravstva TK

Problem gojaznosti iz vizure ministarstva zdravstva TK 

 • Prof.dr.sc. Vlatko Šeparević Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Novi pogledi na tjelovježbu i razvoj zdravih stilova života kod djece i omladine

KONSENZUS KONFERENCIJA

Zaključci, algoritmi i prijedlozi, vremenski rokovi u kojima trebamo uočiti vidljive promjene poslije prethodno gore provedenih mjera.

OSTALA DOGAĐANJA VEZANA ZA PANEL KONFERENCIJU

Ekspertna panel konferencija biće bodovana od strane Liječničke komore TK

AGENDA

mjesto događanja Hotel Melaine 1.10.2022 10 sati

10 oo -10 20  sati  SVEČANO OTVARANJE i KOKTEL DODBRODOŠLICE  kongresna sala  

10 30- 11 20  Sesija I  

11 20-11 30 Kafe pauza

11 30- 12 10 Sesija II

 12 10-12 20 Kafe pauza

12 20-13 30 Sesija III

13 30- 15 00 sati EKO ŠETNJA i EKO RUČAK  

maršuta Hotel Melaine-zgrada Zvijezda-šetalište Slana Banja-komplex Panonica

EKO Ručak uz  Coca-Cola Zero party na otvorenom za sve učesnike Ekspertne panel konferencije-  komplex Panonica

Popodnevni MUZIČKI MATINE jedinstvena Maja Sar – komplex Panonica

15 15 – 16 00  Sesija IV  i Konsenzus konferencije

RADNA AGENDA KOJA ĆE KONAČNU FORMU DOBITI U SLJEDEĆIH MJESEC DANA