7. KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

VREME ODRŽAVANJA                                                                     11 – 14. mart 2021. godine ORGANIZATOR  I KOORGNIZATOR                                                    Organizator: Endokrinološka sekcija Srpskog lekarskog društva Koorganizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Predsednik Kongresa Prof. dr Milan Petakov Predsednik Naučnog odbora Prof. dr Miloš Žarković Sekretar Kongresa Prof. dr Mirjana Šumarac Dumanović Predsednik Organizacionog odbora Prof. dr Marina Nikolić Đurović PRIJAVA RADOVA                                                                          Radovi se…

Read More